Om oss

Hva er Norsk Sportsbransjeforening?

Norsk Sportsbransjeforening er en interesseorganisasjon for sportsbransjen i Norge. Selskapet eies 50/50 av to parter i sportsbransjen - Norspo AS (et selskap eiet av leverandører av sportsutstyr) og Sportskjedene AS (som er eiet av de syv store butikkjedene i sportsbransjen). Sammen utgjør dette bortimot 90 prosent av sportsbransjen i Norge.

 

Vår visjon

Norsk Sportsbransjeforening skal bidra til å fremme sport og fritid blant folk flest og derigjennom sikre økt salg hos aktørene i bransjen. Myndigheter og media skal følges tett opp gjennom aktiv kontakt og påvirkning. 

 

Aktiviteter for sportsbransjen

Norsk Sportsbransjeforening utgir fagbladet SPORT for sportsbransjen i Norge. Gjennom dette skapes en markedsplass hvor bransjens aktører møtes, handler og informeres.

 

Norspomessene

Det arrangeres to fagmesser i året for visning, salg og innkjøp av varer som sportsbutikkene selger i det norske markedet. Sportsbransjen AS arrangerer messer som legger til rette for kostnadseffektive salgsog innkjøpsprosesser for sportsbransjen. Flere av sportsbutikkjedene i Norge har valgt å samarbeide med Norspomessene om gjennomføring av deres egne kjedemesser. Mer info om messene finner du på nettsidene våre under “Messer”.

 

Fagbladet SPORT

Gjennom fagbladet SPORT holdes alle i bransjen oppdatert om alt som skjer i sportsbransjen. I tillegg til nyheter finner man også mer utdypende artikler om utviklingstrekk i og rundt sportsbransjen. Bladet er medlem av Fagpressen og står redaksjonelt fritt. SPORT tilbyr også abonnement på elektronisk nyhetsbrev med link til basen av nyhetsstoff på våre internettsider. Les mer om fagbladet og nyheter om bransjen på nettsidene våre under “SPORT”.

 

Testing av alpinski og snowboards

Sportsbransjen AS inviterer hele sportsbransjen til å delta på testarrangementet On Snow hver vinter. Her kan bransjens butikkansatte og innkjøpere teste nest års ski- og snowboardmodeller før de gjennomfører innkjøpene for neste sesong. Les mer om neste testarrangement på nettsidene våre under “On Snow”.

 

Samfunnsansvar

Sportsbransjen AS er medlem i Initiativ for Etisk Handel og i Grønt Punkt Norge. Vi jobber for at bransjen som helhet skal følge bransjens etiske retningslinjer.
Sportsbransjen AS gjør en del målrettede tiltak for å ta vår del av samfunnsansvaret. Bl.a. har vi gitt ut VEST-kalendere for å fremme bruk av redningsvest, Skredguiden for å forsøke å få ned antall ulykker i fjellet og «Jul på hjul» - en julegave til flere hundretusen kroner til en veldedig organisasjon.
Våre og bransjens etiske retningslinjer finner du her:

Etisk handel

Etiske retningslinjer

IEH medlemsbevis