Om oss

Hva er Norsk Sportsbransjeforening?

Norsk Sportsbransjeforening er en interesseorganisasjon for sportsbransjen i Norge. Selskapet eies av 80 selskaper, leverandører, sportskjeder og rene netthandelsaktører.  

Medlemmer som kan opptas i Norsk Sportsbransjeforening er virksomheter som driver i Norge. Det settes krav til at minimum 50% av virksomhetens omsetning i Norge er innenfor omsetning /salg av sports- og fritidsutstyr. Det åpnes for at selskaper som har en mindre andel av totalomsetningen innenfor sport også kan være medlem, men da skal selskapets omsetning innenfor sport være tydelig avskilt i egen divisjon/avdeling.

Medlemmene plikter å overholde Norsk Sportsbransjeforenings vedtekter og lovlige vedtak truffet av de styrende organer. Medlemskap er først gyldig og skal regnes fra den dato virksomheten godkjennes som medlem. Det er styret i Norsk Sportsbransjeforening som godkjenner medlemmer.

Formål

Norsk Sportsbransjeforening skal jobbe aktivt for å påvirke politikere, embetsverk, organisasjoner og andre ressurspersoner. Herunder:

 • Følge opp og svare på høringer med relevans for bransjen.
 • Være en samlende instans i saker der bransjen trenger å stå samlet. Hver enkelt kjede / butikk / leverandør skal slippe å fronte saker alene.
 • Være en forsikring mot uforutsette politiske beslutninger.
 • Være en informasjonskanal når det dukker opp saker med betydning for bransjens aktører.

Norsk Sportsbransjeforening skal bidra til å fremme sport og fritid blant folk flest og derigjennom sikre økt salg hos aktørene i bransjen. Herunder:

 • Aktivt jobbe mot pressen med saker som vil øke interessen for sport, fritid og sportsutstyr og gjennom det øke omsetningen i bransjen.
 • Delta i og initiere prosjekter rettet mot å få folk i aktivitet.
 • Påvirke politikere og andre beslutningstagere til å tilrettelegge for sport og fritid. 

Norsk Sportsbransjeforening skal være en arena for informasjon for og om bransjen. Herunder:

 • Utgi bladet SPORT.
 • Videreutvikle bransjestatistikk.
 • Være en informasjonskanal for alle medlemmer om politiske eller andre beslutninger.
 • Være en informasjonskanal for presse, forskere, studenter, organisasjoner, etc som trenger informasjon om sportsbransjen.

Samfunnsansvar

Norsk Sportsbransjeforening jobber for at bransjen som helhet skal følge bransjens etiske retningslinjer. Norsk Sportsbransjeforening gjør en rekke målrettede tiltak for å ta vår del av samfunnsansvaret.


Våre og bransjens etiske retningslinjer finner du her:

Etisk handel

Etiske retningslinjer

Veileder forprismarkedsføring i sportsbransjen

IEH medlemsbevis