XXL med magert resultat i fjerde kvartal

Publisert: 12.02.2019 Forfatter: Birgitte S. Skjerven
XXL med magert resultat i fjerde kvartal
Konstituert XXL-direktør Tolle Grøterud (midten) la frem sitt første kvartalsresultat tirsdag, sammen med finansdirektør Stein Eriksen og styreleder Øivind Tidemandsen (til høyre). Foto: Birgitte S. Skjerven.

Konstituert XXL-direktør Tolle Grøterud la frem sitt første kvartalsresultat tirsdag morgen. Der kom det frem at sportskjedens bruttomargin sank i de fire store nordiske landene og Østerrike. Det er ikke selskapets sjef fornøyd med.

– We are sorry, it is embarrassing, sa konstituert XXL-direktør Tolle Grøterud under selskapets kvartalspresentasjon tirsdag.
Han understreket at de dårlige resultatene er forårsaket av svak gjennomføring fra selskapets side, dermed tar ledelsen fullt ansvar selv.

Driftsresultatet før avskrivninger endte på 115 millioner kroner av en omsetning på 2,6 milliarder kroner.
– Resultatet er drevet av manglende kampanjestyring og mangel på smarthet, konkluderte Grøterud som nå leder selskapet sammen med gründer og styreleder Øivind Tidemandsen.

Lover at det ikke vil skje igjen

Resultat før skatt endte på 55 millioner kroner for fjerde kvartal. Det er 223 millioner kroner lavere enn i fjerde kvartal 2017.
Til tross for fortsatt vekst leverte XXL skuffende resultater i fjerde kvartal 2018 drevet av svak gjennomføring og kampanjestyring som ga et betydelig fall i bruttomarginene, skriver XXL i børsmeldingen. Men, ledelsen lover nå at rutiner er forbedret for å sikre at dette ikke vil skje igjen.

God start på året

Selskapet er fornøyde med starten av året, der kortsiktige tiltak har ført til høyere bruttomargin. Grøterud forteller at inntektene i januar økte med én prosent til 762 millioner kroner. Han forklarer utviklingen med en god vinter i Finland og Østerrike, og at det tok seg opp mot slutten av januar i både Norge og Sverige, sammenlignet med i fjor.

I kvartalet falt den sammenlignbare veksten butikk for butikk med 4,1 prosent. For hele året samlet hadde kjeden en negativ sammenlignbar vekst på 0,3 prosent. 2018 startet med en god vinter, men den lange varme sommeren og høsten, hadde en negativ påvirkning på veksten.

På riktig sport

Flere endringer er allerede gjort i driften, lover Grøterud.
– Vi ser allerede effekt og en positiv utvikling i kontantstrømmen. I januar så vi en markant bedring i marginen.
XXL fastholder strategien, og viker ikke fra målet de lanserte i fjor.
– Vi vil levere som varslet, og bli en omni-channel champion.
Grøterud mener kjeden finner færre forretningsmuligheter i Norge og Finland, men at det fortsatt ligger ekspansjonsmuligheter i Sverige.
– Vi tester ut å redusere omfanget av noen butikker, men jobber med nye konsepter som selvbetjent vareutlevering.

Varslet dårlige resultater

På forhånd hadde XXL kommet med et negativt resultatvarsel 18. desember som fikk kursen til å stupe med 40 prosent.
I resultatvarslet ble det forespeilet et samlet ebitda i intervallet 530-560 millioner kroner for året samlet. Inntektene ble anslått til å være 9,4 milliarder for året sett under ett, skriver Dagens Næringsliv.
Selskapet opplyste at salgskampanjene i fjerde kvartal, særlig i Norge, har vært for aggressive – en utvikling som fikk pågå altfor lenge uten at det ble grepet inn. Dette har ført til at XXL over lang tid har solgt varer med tap. Selskapet kaller resultatutviklingen skuffende. Bare i løpet av Black Friday-uken tapte XXL 40 millioner kroner.
Etter det resultatvarselet har aksjen styrket seg åtte prosent siden bunnpunktet, en antydning om en positiv utvikling for XXL.

Overfører risiko

– Vi skal lette litt på gassen, uttalte gründer og eier Øivind Tidemandsen på XXL-presentasjon tirsdag morgen.
Nå skal det ikke lenger handle kun om volum for XXL. Tidemandsen varslet at XXL vil jobbe med å redusere og justere vareutvalget. Lagerbeholdningen skal også reduseres ved å endre innkjøpsordningene.
– Vi vil redusere forhåndsordrene ned til 70 – 80 prosent av det vi tror vi vil selge, men inngå avtaler der leverandørene forplikter seg til å levere de resterende 20 prosentene, eller mer, sier Tidemandsen.

Skal investere 200 millioner i år

I kvartalsrapporten fremgår det at XXL har signert fem nye leieavtaler for åpning av butikker i 2019: to i Sverige, to i Finland og én i Østerrike.
– Vi vil åpne seks til syv nye butikker i år, ikke syv til ti som tidligere varslet, fortalte Grøterud.
Selskapet fastholder på sin strategi om å investere i nye butikker, netthandelsplattformer, eksisterende butikker, infrastruktur og it. Det ventes å bruke 200 millioner kroner på investeringer i 2019.