Solide tall fra XXL

Publisert: 14.02.2018 Forfatter: Morten Dahl
Solide tall fra XXL
GODE TALL: XXL leverer gode tall for 2017. Fra et av deres varehus i Finland. ILLUSTRASJONSFOTO: SPORT

XXL fortsetter å levere gode tall. I Norge ble den organiske veksten fjerde kvartal på 5,2 prosent. Totalt for hele XXL-gruppen ble det omsetningsvekst på 12 prosent i 2017. Omsetningen endte dermed på 8,7 milliarder kroner.

Det går fram av de ferske XXL-tallene for fjerde kvartal og for 2017 som ble lagt fram onsdag. Totalt omsatte XXL for 8,7 milliarder kroner i fjor i de markedene de er inne i: Norge, Sverige, Finland, Danmark og Østerrike – i tillegg til e-handel. Dette er en økning på 12 prosent, mens like-for-like-veksten ble på bare 0,5 prosent.

Solid fjerde-kvartal i Norge
På den annen side ble den organiske veksten på hjemmemarkedet hele 5,2 prosent i fjerde kvartal, mens totalveksten i Norge samme kvartal ble på 7 prosent. De tilsvarende tallene for Sverige var 9 prosent, Finland 30 prosent, Danmark 41 og e-handel med hele 40 prosent økning. Totalt økte XXL-gruppen med 17 prosent i fjor. Ser man på andel av veksten etter marked står Norge for 23 prosent av veksten, mens Østerrike har en vekstandel på 19 prosent i fjerde kvartal. I Norge omsatte XXL sportsutstyr for 1,290 millioner kroner siste kvartal i fjor – mot 1,203 millioner kroner samme kvartal i 2016.
For hele 2017 endte omsetningen i Norge på 4,434 milliarder mot 4,151 milliarder i 2016. Med andre ord en solid vekst også i Norge på 6,8 prosent.

Sju til 10 nye butikker i 2018
XXL leverte et brutto driftsresultat på 332 millioner kroner i fjerde kvartal, en økning på 16 prosent fra året før. Kjeden fikk fem nye butikker i fjerde kvartal, samtidig som de varsler at de har fått på plass leieavtaler for seks nye butikker i 2018: Fire i Norge, en i Sverige, og en i Østerrike. Målet for 2018 er totalt sju til 10 nye butikker, mot totalt 11 butikker i fjor.
E-handel utgjorde ved utgangen av 2017 12,9 prosent av gruppens totale salg. Det tilsvarende tallet for 2016 var 10,9 prosent.