Ny bok om varehandelen: Forretningsmodeller og bærekraft

Publisert: 18.09.2017 Forfatter: Morten Dahl
Ny bok om varehandelen: Forretningsmodeller og bærekraft
ÅPNER FYSISKE BUTIKKER: Den nye trenden nå er at store nettaktører som Amazon åpner fysiske butikker med handleopplevelse i tillegg til kun å kjøpe varene. Dette kan bli en stor utfordring for norsk varehandel. FOTO: AMAZON

- Store nettaktører som Amazon åpner fysiske butikker. Det bør gjøre at norsk varehandel skjelver i buksene.

Det sa professor Tor W. Andreassen fra Norges Handelshøgskole (NHH) da boka «Nye Forretningsmodeller i handelen» ble lansert mandag. Det var andre gang på få dager at SPORT ble gjort oppmerksom på at de store netthandelsaktørene åpner fysiske butikker der handleopplevelsen står like sterkt som det å ta varen med seg ut av butikken.
NY BOK: Dette er den spennende boka «Nye forretningsforbindelser i handelen» som ble lansert mandag. Den skal være en inspirasjon til innovasjon for en bærekraftig framtid. 

Bærekraft
«Nye forretningsmodeller i handelen» viser  hvordan innovasjon i forretningsmodeller kan være en kilde til konkurransekraft og ikke minst hvordan bærekraft kan bli lønnsomt. En rekke bidragsytere har skrevet i boka, og det er første gang at varehandelen blir lagt under forskningslupen på denne måten. Sentralt i boka står digititaliseringen og hvilke muligheter dette kan gi for varehandelen framover, og ikke minst med tanke på det økende fokuset på miljø, klima og bærekraft. Boka gir en rekke eksempler på hvordan detaljhandelen kan arbeide for å nå disse målene, samtidig som den også søker å finne fakta og bakgrunnsinformasjon om varehandelen i dag.
USA leder an i utviklingen av varehandelen, og der stenges nå en rekke kjøpesentre, samtidig som store internasjonale nettaktører som Amazon åpner fysiske butikker – ikke bare bokbutikker, men også innen de andre områdene de selger varer for på nettet. Amazon har nå 43 prosent av markedsandelen på netthandelen på verdensbasis, fikk vi opplyst på lanseringsseminaret.

Bør skjelve i buksene
- Når Amazon og de store nettaktørene åpner slike fysiske butikker bør norsk varehandel skjelve i buksene, sa professor Tor W. Andreassen. Han er en av bidragsyterne til boka. Han sa videre at antall ansatte i netthandelen stiger voldsomt (blant annet plukking av varer). Og han tror, siden opplevelsesaspektet blir en stadig viktigere del av handelen i fysiske butikker, så vil de ansatte i butikkene få en ny rolle som rådgivningspersonale, noe som gjør at de får høyere kompetanse og dermed også høyere anseelse og lønn.

Sirkulærøkonomi
Ett av mantraene på lanseringsseminaret var at handelen må gå fra lineær til sirkulær økonomi, primært av tre årsaker. Det ene fordi ressursmangel grunnet befolkningsvekst og økt kjøpekraft, det andre er myndighetskrav og reguleringer og det tredje er krav fra forbrukerne, mediene og NGOer. I boka går det fram at mange ledere i varehandelsbedrifter mener at det er dyrt og vanskelig å endre forretningsmodeller, og mange ser heller ikke behovet for det – før det er for sent.
Ett spennende eksempel ble nevnt fra en internasjonal netthandelsside der en vanlig genser kunne kjøpes til tre ulike priser på nett. Forbrukeren kan velge ett av alternativene, og dersom man går for det dyreste alternativet går 60 prosent av kjøpet til produsenten i Asia. Velger man det billigste alternativet går tilsvarende mindre til produsenten.

PANELDEBATT: Under lanseringen av boka mandag ble det avholdt en paneldebatt om bærekraft i varehandelen med deltakere fra Varner-gruppen, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og IKEA. FOTO: MORTEN DAHL

Urban Outfitters
En av de andre bidragsyterne til boka, professor Per Egil Pedersen, nevnte blant annet Urban Outfitters i USA som ett eksempel på nytenkning i forhold til forretningsmodell-innovasjon. De har skapt et samfunn med ulike tilbud i tilknytning til butikkene, men der varehandel er et middel til verdifangst, som Pedersen sa.