Med last som spesialitet

Publisert: 22.09.2017 Forfatter: Morten Dahl
Med last som spesialitet
SATSER TUNGT: Boxbikes satse primært på lastesykler. Alexander Bozinikas er butikksjef ved butikken på Frogner i Oslo, og viser her en av de mest populære modellene. FOTO: MORTEN DAHL

Etter å ha sett barnehageansatte som slet med å dytte vogner med seks barn, fikk Pål Egil Nordli ideen om å starte med import av lastesykler. I dag selger selskapet han er daglig leder for, Boxbike, laste-elsykler for mer enn 15 millioner kroner.

Boxbike er et ganske nytt selskapet, etablert i 2015, etter at daglig leder Pål Egil Nordli drev med produktutviklingsprosjekt i en barnehage.
- Da jeg fikk øye på ansatte som slet med å dytte vogner med seks barn, kom jeg på ideen om å utvikle en elektrisk sykkel som kunne skyve en slik vogn. Et raskt Google-søk avdekket at slike sykler allerede finnes, og jeg reiste til Malmö og besøkte en produsent av slike. Herfra tok jeg med tre sykler, som ble presentert på vår Facebook-side. Disse ble raskt solgt, og jeg tok inn 10 til. Etter å ha fått en del oppmerksomhet i media, begynte salget å rulle av seg selv, og 1/1-15 ble et nytt selskap etablert, sier Nordli. Boxbike har sitt hovedkvarter i Halden.

Primært en nettbutikk
Selskapet han startet i 2015 både importerte og solgte direkte. Men målet fra ganske tidlig i prosessen har vært å kun jobbe engros. Boxbike er derfor organisert i to selskap. Morselskapet, der Nordli jobber til daglig, importerer sykler. Det selges ingen ting direkte til sluttkunder herfra.
- I stedet har vi etablert samarbeid med flere forhandlere i Norge. Men ettersom konseptet fremdeles er nytt og fremmed, klarer vi ikke å leve av forhandlersalg alene. Derfor etaberte vi vår egen forhandlerkanal, Boxbike AS. Dette er et heleid datterselskap som selger lastesykler hovedsaklig via nettsiden boxbike.no, på samme vilkår som alle andre forhandlere i Norge. Vi har riktignok en konseptbutikk i Oslo, men det er nettsalg Boxbike AS lever av. Saresgruppen AS (morselskapet) selger de fleste syklene gjennom Boxbike, men stadig flere eksterne forhandler begynner å selge godt. I 2016 var selskapet etablert, men det er først fra 2017 vi er 100 prosent organisert på denne måten. 2016 ble et år hvor vi gjorde store investeringer og utvidelser i staben, og ble i så måte et år som har kostet mer enn vi har tjent. Men hittil i 2017 ligger vi godt an til et positivt resultat igjen, forteller Nordli.


Det offentlig hovedkundene
- Hvem er hovedkundene til butikkene?

- Boxbikes hovedkundegruppe er foreløpig det offentlige. Vi selger svært mange Taxi-sykler til eldresenter, pleiehjem, frivilligsentraler o.l. Bedriftsmarkedet står også for en betydelig andel av vårt salg, da vi er spesielt dyktige på reklameløsninger og til å dekke industrielle behov. Vi er blant annet leverandør av spesialbygde sykler til prestisjeprosjektet til DHL, Statens Vegvesen og Oslo Kommune. Privatmarkedet er i vekst, og hoveddelen av kundene der kjøper våre sykler for å dekke et transportbehov, og gjerne også for å kunne klare seg med én bil i husholdningen. 
BUTIKK I OSLO: Boxbike har en butikk på Frogner i Oslo. FOTO. MORTEN DAHL

Med unntak av ett merke, importerer Saresgruppen alt. Selskapet har eksklusive rettigheter som distributør i Norge på de fleste merker. Boxbike kjøper det meste fra Saresgruppen, men også andre norske importører. Omsetningen av lastesykler siden oppstart vinteren har økt betydelig fra 500.000 i oppstartåret til mer enn 15 millioner kroner inneværende. Nordli er klart på de driver med transport, men at de har også en flere sportslige transportsykler.


I butikken
- Hvordan ser du på framtiden for en nisjebutikk av denne typen?

- Etter alt å dømme får denne typen sykler et godt fotfeste i Norge, som i andre land i Europa. Det samlede salget av lastesykler i Norge tipper jeg kommer til å ende på 30 000 000,- i år. Vi står for to tredeler av salget, men det er helt naturlig, ettersom vi er den eneste rendyrkede totalleverandøren i Norge. Vi har en bredde i sortimentet som ingen andre har, og i tillegg er vi aktive i alle markeder, svarer Pål Egil Nordli.

I Boxbike-butikken på Frogner i Oslo møter vi butikksjef Alexander Bozinakis.
- Vi har sykler – og da primært lastesykler – fra 18.000 til 60.000 kroner. Mine kunder er en blanding av private og bedriftskunder i tillegg til at vi selger en del til det offentlige – som sykehjem og barnehager, sir han. 95 prosent av syklene i butikken er elsykler. Ved siden av å selge sykler, er han også sykkelmekaniker. Det mest populære merket nederlandske Babboe. I tillegg finner vi litt tilleggsutstyr som hjelmer, låser og sykkelvesker for å nevne noe.