Internasjonal sportsbransje mot mikroplast-utslipp

Publisert: 17.01.2018 Forfatter: Morten Dahl
Internasjonal sportsbransje mot mikroplast-utslipp
VIL MIKROPLAST-UTSLIPP TIL LIVS: Europeisk sportsbransje og outdoor-industri tar nå et oppgjør med mikroplast-utslippene i havene ved å inngå samarbeid med andre bransjer for å få ned utslippene. Tekstilproduksjon anses som en av verstingene i så henseende.

European Outdoor Group (EOG) og Organisasjonen for europeisk sportsbransje (FESI) er to av flere organisasjoner som nå går sammen i arbeidet mot mikroplast-avfall.

Sammen med den europeiske tekstil- og bekledningsorganisasjonen, den internasjonale organisasjon for såpe, vaskemidler og holdbarhetsprodukter, den europiske organisasjonen for menneskeskapte fiberprodukter skal EOG og FESI kjempe mot ytterligere utbredelse av mikroplast.
Mikroplast er blitt et hett tema i internasjonal miljøkamp. Havene fylles opp både med plast og mikrofiberplast, og stadig flere land iverksetter tiltak for å bekjempe problemet. Nå tar disse organisasjonene sitt ansvar.

Gå sammen
I pressemeldingen fra organisasjonene heter det det at er helt nødvendig at disse sammen skal finne løsninger som må til for å løse utfordringene i forbindelse med mikroplast i havet. Det går blant annet ut på å se på hele livssyklusen til tekstiler. Tekstilproduksjon er utpekt som en av verstingene når det gjelder mikroplast i havet. Avtalen organisasjonene imellom inneholder blant annet følgende punkter de skal samarbeide om:
-Definere felles målemetoder for å finne ut hva slags type mikroplast som er i havene og miljøet ellers.
-Dele kunnskap som kan være relevant over organisasjonsgrensene. Forskning står sentralt her.
-Industriell forskning. Man skal bli flinkere til å støtte og delta i industriell forskning som skal se på gjennomførbare muligheter for å redusere mikroplastutslipp. Dette skal gjøres for å understreke at dette er et globalt problem.

Hårete mål i 2018
Allerede første halvår i år, er målet å få oversikt over utfordringene i bransjene knyttet til mikroplastutslipp, utvikle testmetoder og se nærmere på pågående forskning, diskutere en harmonisering av metoder og et bransjeoverstyrende samarbeid. Ved utgangen av 2018 er målsetningen at organisasjonene skal kunne levere et forslag til Europa-kommisjonen