Infomøte om junimessen samlet mange

Publisert: 23.01.2018 Forfatter: Morten Dahl
Infomøte om junimessen samlet mange
MANGE MØTTE: Mange leverandører dukket opp på informasjonmøte om at Norspos sommermesse i år går av stabelen i juni og ikke august som tidligere. Leif Holst-Liæker fra Bergans (med ryggen til) og Trond Evald Hansen fra Norspo AS ledet møtet. FOTO: MORTEN DAHL

Det var godt oppmøte da administrasjonen i Norspo AS inviterte medlemsleverandørene til informasjonsmøte om junimessen på X Meeting Point mandag. Ingen hadde noen kritiske bemerkninger til at sommermessen flyttes fra august til juni.

Som alle de andre store messene i verden, flyttes også Norspos sommermesse. I alle år har messen vært arrangert i august, men fra i år går messen av stabelen i juni – på X Meeting Point. Det var mange leverandører som møtte opp da administrasjonen i Norspo AS inviterte til info-møte om flyttingen under Norspomessen sist mandag.

Styrevedtak
Daglig leder i Norspo AS, Trond Evald Hansen, forklarte for de fremmøtte bakgrunnen for å flytte messen og hvem som hadde bestemt dette. Det er styret i Norspo AS som har ønsket å flytte messen, og administrasjonen har gjort en rekke undersøkelser blant leverandørene og de samarbeidende kjedene Stadion, MX Sport og Coop for å se på denne muligheten. Alle stiller seg positive til å flytte messen til juni. Det samme gjør Sport Norge.
Sport 1 har valgt å holde på august som tidspunkt for sommermesen sin.
Styreleder i Norspo AS, adm. dir. i Bergans, Leif Holst Liæker, oppfordret så mange som mulig til å bli messen i juni fordi det er avgjørende at så mange utstillere er med for å kunne tiltrekke seg nok besøkende til messen.

Early Bird
Det har primært vært fisk- og sykkelleverandørene som har vært mest kritiske til å flytte messen fra august til juni, men det kom ingen kritiske bemerkninger fra disse under møtet.
Messeansvarlig Ole Petter Bratlie kunne opplyse forsamlingen om at det snart vil gå ut early bird-tilbud med svært gode rabatterte priser til de som melder seg på tidlig. Det gjør man for å sørge for at messen får en så god oppslutning som mulig.