Først i Europa med elsykkel på solenergi

Publisert: 04.07.2017 Forfatter: SPORT
Først i Europa med elsykkel på solenergi
LEVERER SYKLENE: Reidar Hellehaugen (t.v.) og Kjetil Lindblad fra Stians Sport og Bike Fix er stolte over å være en del av den første solladete sykkel-utleien i Norge. Dette er et prøveprosjekt i Oslo i første omgang. FOTO: MORTEN DAHL

Stians Sport leverer syklene og står for vedlikehold når Møller-familien lanserer et nytt, solbasert elsykkel-konsept. Oslo blir første hovedstad i Europa som tilbyr innbyggere og turister elsykler ladet med solenergi.

Oslo ble nylig kåret til Europas miljøhovedstad. Nå ønsker Møller-familien gjennom sitt pilotprosjekt SunMobility å bidra til bedre, renere og grønnere fremkommelighet i byen for Oslos beboere og turister.

Solcelleladet
I et samarbeidsprosjekt med Oslo kommune blir det mulig å leie elsykkelen «SunBike» som lades med solenergi. Syklene vil være utplassert ved såkalte solkuber, som er solcellestasjoner hvor el-sykler kan lades.
Stians Sport og Bike Fix er samarbeidspartner for prosjektet, og leverer i første omgang 40 elsykler til de to stasjonene i Oslo som skal være pilotstasjoner. Her – ved Oslo S og på Aker Brygge Torg – er det mulig å leie syklene for 1 kroner i timen. Stians Sport og Bike Fix står for sykkelleverering og vedlikehold og reparasjon av syklene. Det er tenkt at pilotprosjektet – dersom det blir en suksess – skal utvikles videre til flere steder i Norge og Europa.

Lansert i dag
Lanseringen av pilotprosjektet fant sted i dag, og Oslos ordfører var den første som testet ut en SunBike. 
- Dette er et prosjekt etter mitt hjerte. Jeg heier på alt som støtter byrådets ambisjon om et bilfritt sentrum, og det er jo fantastisk at næringslivet svarer på denne måten som Møller-familien her gjør, sier Marianne Borgen.  
Konseptet består i tillegg av SunTree, som er solcelletrær for lading av både sykler, mobiltelefoner, elektrisk grill mm. Det vil bli plassert soltrær og solkuber på Aker Brygge og ved sentralstasjonen og soltrær i Frognerparken. Hvert tre kan fullade 400.000 mobiler i året. Hver kube kan fullade 10.000 elsykler.

Et liv på farten
Folk i byer lever sine liv på farten. De er mobile og tilgjengelige. Dette prosjektet gir innbyggerne et tilbud som gjør begge deler lettere. På våre installasjoner kan du leie elsykler, lade mobilen din og koble deg opp mot vårt gratis wifi, forteller eier og styreleder Harald Møller.
SunMobility er i første omgang et pilotprosjekt som er utviklet i nært samarbeid med   arkitektfirmaet A-Lab, rådgivingsselskapet Multiconsult og sykkelimportøren Stian Sport.
Harald Møller forteller at dette bare er ett av mange initiativ som springer ut av Møller-familiens strategi for å utvikle innovative og lønnsomme forretningskonsepter som samtidig svarer på viktige samfunnsbehov knyttet til miljø, mobilitet og medmennesker.
- Gjennom bilvirksomheten har vi løst transportbehov og drevet med mobilitet i mer enn 80 år. Det skal vi fortsette med, men vi står foran store endringer i kundenes atferd og behov. Vi må rett og slett forberede morgendagen. Derfor satser vi blant annet på å utvikle nye og energismarte mobilitetsløsninger som SunMobility, sier Harald Møller.