EUs elsykkel-import økte i fjor

Publisert: 21.09.2017 Forfatter: Morten Dahl
EUs elsykkel-import økte i fjor
MANGE ELSYKLER TIL EU: Importen av EU-sykler skyter fart, viser tall fra Eurostat.

Det er statistikk fra den europeiske databasen Eurostat som viser at elsykkel-importen til Eu-området økte kraftig i fjor.

Økningen av importerte elsykler var på hele 60 prosent sammenliknet med året før, viser tallene.Tallene gjelder kun vanlige elsykler, ikke såkalte speed e-bikes. Totalt ble det importert 1,1 millioner elsykler til de 28 medlemslandene i unionen, og disse hadde totalt en verdi av 4,3 milliarder kroner. De største eksportørene til EU var Kina, Vietnam og Taiwan.

Nedgang for vanlige sykler
Som en følge av den store økningen av importerte elsykler, gikk importen av vanlige sykler noe ned. Nedgangen var på 10 prosent, og antallet sykler som ble impoert til unionen i fjor var rekordlavt, melder Sportfack.
Totalt ble det fraktet 6,7 millioner sykler til de 28 landene, og disse hadde en totalverdi på om lag 11 milliarder kroner. Snittprisen på de importerte syklene har imidlertid økt og lå i 2016 på ca 1600 kroner. De største importmarkedene på vanlige sykler var Taiwan, Kambodsja og Bangladesh.