Amer Sports bekymret for USA

Publisert: 25.09.2017 Forfatter: Morten Dahl
Amer Sports bekymret for USA
NEDJUSTERER: Amerikansk detaljhandel er ikke friskmeldt ennå, og derfor nedjusterer Amer Sports målene for 2020 internasjonalt.

Amer Sports nedgraderer omsetningsveksten grunnet den vanskelige situasjonen i amerikansk detaljhandel.

Det kom fram på Amer Sports’ markedskapital-dag for en tid tilbake, der det også ble sagt at man ønsker fokus på vekst på dette med holdbarhet og endring mot mer forkbruker-rettet virksomhet for å vinne markedsandeler i dag og i framtiden. Men det som bekymrer ledelsen i Amer Sports mest er situasjonen i amerikansk detaljhandel, som ikke er kommet tilbake i gjenge slik man tidligere antok ville skje.

Et gap
- Mot alles forventninger, har det amerikanske markedet ikke kommet seg etter tilbakegangen i 2016. Dette har ført til at det er et gap mellom det vi hadde satt som mål i 2020, som var å nå 3,5 milliarder Euro i omsetning, sa president og adm. dir.  i Amer Sports, Heikki Takala på det årlige markedskapital-møtet i Helsinki nylig. Selskapet har nå som målsetning på en årlig organisk vekst på 5-6 prosent. Han fortsatte:
- Vi har bestemt at vi ikke  skal overinivestere i vekst. Vi vil prioritere profitabel vekst. Vår nye vekstmodell som tar hensyn til utviklingen i USA, skaper verdier og fortsetter å bygge finansiell styrke for selskapet. Takala la til at bekledning og fottøy fortsatte å vise solide tall, og det samme gjør utviklingen i Kina og «Business til consumer».