Norspomessen

MESSEKART 

For å gjøre ditt messebesøk i juni 2019 mest mulig effektivt legger vi ut et messekart med oversikt over plasseringen av utstillerne. Fra ca 23. mai 2019 finner du link til oppdatert messekart her. Studer kartet og planlegg hvilke utstillere du vil besøke på Norspomessen 16 - 17. juni.
Alle som jobber i sportsbutikker, og med sportsutstyr i Norge har adgang til Norspomessen! 

Messesamarbeid med tre butikkjeder
Norspo AS har nært messesamarbeid med tre sportsbutikkjeder. På messekartet fremkommer det hvor Stadion og Coop-sport har sine interne rom under messen. Sport Norge og har også egne rom under Norspomessen, på X Meeting Point.  

Så snart messekartet for juni foreligger vil det bli lagt ut på denne siden. Som eksempel på hvordan et messeområde bygges opp kan du foreløpig se messekartet fra januar 2019:

MESSEKART C Norspo vinter 2019.pdf