Norspomessen

MESSEKART 

For å gjøre ditt messebesøk i januar 2019 mest mulig effektivt legger vi ut et messekart med oversikt over plasseringen av utstillerne. Fra ca 1. desember 2018 finner du link til oppdatert messekart her. Studer kartet og planlegg hvilke utstillere du vil besøke på Norspomessen 20 - 21. januar.
Alle som jobber i sportsbutikker, og med sportsutstyr i Norge har adgang til Norspomessen! 

Messesamarbeid med tre butikkjeder
Norspo AS har nært messesamarbeid med tre sportsbutikkjeder. På messekartet fremkommer det hvor Stadion og Coop-sport har sine interne rom under messen. Sport Norge og har også egne rom under Norspomessen, på X Meeting Point. I tillegg har Norspo AS riggesamarbeid med Sport 1. Dette sikrer at mange av utstillerne, som stiller ut på både Sport 1s messe og på Norspomessen rigger sin stand én gang og bruker denne under begge messene.  

Så snart messekartet for januar foreligger vil det bli lagt ut på denne siden:

MESSEKART C Norspo vinter 2019.pdf