sport - magasinet for sportsbransjen

Fagbladet SPORT utkommer med to nummer pr. år, og er detaljistenes, leverandørenes og produsentenes eneste fagblad innen sport og fritidssektoren i Norge.

SPORT har som hovedmålsetning å være sportsbransjens uavhengige informasjonsorgan. Det legges derfor stor vekt på å formidle nyheter fra bransjen, samt fagstoff om produkter og forretningsmessige forhold, samt aktuelle reportasjer og intervjuer. Årgang 96.

Bladet SPORT og www.sportsbransjen.no skal være kilde til de ferskeste og beste nyhetene fra norsk og internasjonal sportsbransje. Men nyheter kommer ikke av seg selv.
Som følge av sviktende tradisjonelle annonseinntekter, må SPORT/www.sportsbransjen.no tenke nytt. Vi ønsker  være den viktigste kanalen for nyheter til bransjen, Som en følge av målsetningene våre, vil vi til en viss grad legge om den redaksjonelle linjen.

Samarbeidspartnere

De viktigste endringene er som følger:
-SPORT/www.sportsbransjen.no vil i større grad prioritere artikler fra de som annonserer enten i bladet eller på nettsiden.
-For artikler fra aktører som ikke annonserer, åpner vi opp for content marketing/finansierte artikler.
-SPORT/www.sportsbransjen.no skal fortsatt skrive uavhengige og granskende artikler om bransjen generelt (økonomisk utvikling, kjede- vs leverandørmakt osv).
-Det vil også være mulig å annonsere i nyhetsbrevene. Nyhetsbrevene kan også være rene annonser/betalte produktnyheter, og da vil dette gå tydelig fram.
-Vi vil strekke oss langt for å lage aktuelle saker som berører sportsbransjens aktører. Som vanlig er vi avhengig av et godt samarbeid med dere alle, både fra butikk- og leverandørsiden.

Nyhetsbrev når ca 1600 mottakere

www.sportsbransjen.no har fått nye og oppdaterte sider, og er i tillegg åpent for alle i bransjen (og andre interesserte). Siden har 20.000 unike brukere og 60.000 visninger i løpet av en måneds tid. Nyhetsbrevet når ut til 1600 mottakere i bransjen.

SPORT kommer i år ut med to utgaver. Det første nummeret kom i januar, og det neste er planlagt utgitt i i august – til Norspomessen. SPORT er blitt gratis og har et opplag på ca 2500.